தன் குழந்தைகள் போல ! மகன் என்றால் உயிர் . மகள் என்றால் கண்கள் மட்டும் தானா?                                                             ஒரு கண்ணுல வெண்ணெய் இன்னொரு கண்ணுல சுண்ணாம்புனு எழுதி வச்சிருக்கலாம் !

Leave a Reply

Your email address will not be published.